Trần, T. T. H., Nguyễn, T. H. G., Nguyễn, T. T., Trần, N. P. A., & Nguyễn, H. H. (2023). Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 54-59. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.216