Nguyễn, T. V., & Nguyễn, Q. Đ. (2023). Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 86-103. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220