Ngô, T. H., Nguyễn, N. L., Nguyễn, H. A., Trần, Đình H., Trần, T. D. H., & Nguyễn, T. M. H. (2023). Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 13-19. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.245