Tống, T. H., Đỗ, T. Q., & Vũ, Q. V. (2023). Kết quả bước đầu sử dụng vạt tự do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ tay sau bỏng điện cao thể. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 20-27. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.246