Vũ, Q. K., Hoàng, T. T., Vũ, Q. V., Trần, V. A., Đỗ, T. Q., & Hoàng, T. H. (2023). Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 39-45. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.248