Đỗ, T. Q., Tống, T. H., & Vũ, Q. V. (2023). Kết quả bước đầu sử dụng vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu “mỏng” trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn tay. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 46-54. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.249