Võ, V. H., & Hoàng, T. T. (2023). Hiệu quả gây mê mask thanh quản trong phẫu thuật nâng ngực băng túi độn. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 55-61. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.250