Nguyễn, T. L., Ngô, M. Đức, Lê, Q. C., & Nguyễn, T. H. (2023). Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 62-70. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.251