Nguyễn, T. T. H., & Nguyễn, T. M. H. (2023). Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 71-79. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.252