Nguyễn, T. H., Lương, Đình T., & Nguyễn, H. T. (2023). Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 95-104. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.254