Hoàng, V. V., Trần, T. D. H., & Trương, T. T. (2023). Điều trị thành công bệnh nhân bỏng acid chromic có biến chứng tổn thương thận cấp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 4, 105-113. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.255