Vũ, Đ. H. H., Nguyễn, T. M., Nguyễn, Đ. T., & Nguyễn , T. Đ. (2024). Kết quả điều trị khuyết tổ chức phần mềm bằng ghép da dày toàn lớp lấy từ nếp lằn bẹn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 25-29. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.256