Đoàn, C. T., Hoàng, V. T., Nguyễn, H. T., Nguyễn, T. T. L., & Lê, T. D. (2023). Một số đặc điểm và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng mắc COVID-19. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 5, 38-54. https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.262