Đỗ, L. T., Mai, X. T., & Tạ, H. H. (2023). Ứng dụng thành công tấm lưới phẫu thuật trong điều trị tổn thương bỏng sâu thành bụng trước ở người lớn do dòng điện cao thế. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 5, 114-120. https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.270