Phan, Q. K., & Phạm, Q. A. (2024). Đánh giá kết quả điều trị loét cùng cụt bằng phẫu thuật chuyển vạt da cân ngẫu nhiên tại Bệnh viện Quân y 4. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 7-17. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.279