Phùng, C. S., Nguyễn, Đ. V., Nguyễn, T. T. K., Nguyễn, Đ. T., & Đỗ, T. L. (2024). Đánh giá hiệu quả điều trị của băng che phủ vết thương biovb membrane trên vết thương bỏng nông do nhiệt ở trẻ em tại Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 7-17. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.280