Phan, Q. A., Phạm, T. V., Nguyễn, T. H. L., & Phạm, Đ. M. (2024). Đánh giá thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn dinh dưỡng và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 47-55. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.281