Phan, A., Nguyễn, H. Đ., Phạm, T. D., Nguyễn, V. D., Nguyễn, A. T., Nguyễn, P. H., & Đỗ, V. T. (2024). Ứng dụng hút áp lực âm điều trị bỏng và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 96-101. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.282