Nguyễn, N. T. (2024). Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 80-94. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.283