Phạm, V. H., Nguyễn, V. H., & Nguyễn, P. B. Q. (2024). Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 64-71. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.284