Nguyễn, H. A., Trần, Đ. H., & Ngô , T. H. (2024). Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 91-95. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.285