Trịnh, V. T. (2024). Tình hình thu dung và điều trị nội trú bệnh nhân bỏng tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong 2 năm 2021 - 2022. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 18-24. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.303