Đỗ, V. T., & Nguyễn, V. P. (2024). Kết quả nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu cho vạt da cơ dưới móng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 31-39. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.305