Phạm, V. T., & Lê, V. T. (2024). Kết quả tạo hình khuyết ngón tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 40-46. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.306