Ngô, N. T., Nguyễn, Đ. H., Nguyễn, T. X., Lê, X. N., & Huỳnh, V. Q. H. (2024). Sử dụng vạt sau tai để Phẫu thuật che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành tai (Những trường hợp lâm sàng). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 95-102. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.307