Phạm, M. Q., Nguyễn, T. D., Đoàn, T. H., Nguyễn, T. H., Phạm, T. H., & Nguyễn, H. T. (2024). Đặc điểm hình thái vi thể và hóa mô miễn dịch tại vết thương mạn tính điều trị huyết tương giàu tiểu cầu tự thân. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 18-26. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.309