Nguyễn, M. D., Võ, T. T., & Nguyễn, T. Đ. (2024). Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 27-37. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.312