Phan, T. D., Nguyễn, T. P., & Chu, T. H. (2024). Đánh giá kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 38-56. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.314