Nguyễn, N. T. (2024). Tổng quan các phương pháp điều trị rụng tóc do nội tiết tố. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 69-90. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.315