NGUYỄN, N. L.; NGÔ, T. H. Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 7-12, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2022.122. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/122. Acesso em: 27 tháng 6. 2022.