NGUYỄN, N. T.; LÊ, Q. C.; NGUYỄN, T. B. Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 13-22, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2022.123. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/123. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.