ĐẶNG, T. Q.; TỐNG, Đức M.; TRẦN, K. C. Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 23-29, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2022.124. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/124. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.