NGUYỄN, N. T.; LÊ, Q. C.; BÙI, T. B. V.; ĐẶNG, V. Điệp. Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 36-44, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2022.126. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/126. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.