NGÔ, T. H.; NGUYỄN, N. L. Đặc điểm và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng nhiễm virus viêm gan B và C. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 45-50, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2022.127. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/127. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.