PHẠM, V. H.; NGUYỄN, T. K. Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 62-67, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2022.130. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/130. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.