VÕ, V. H.; NGUYỄN, V. Q. Cập nhật về thuyên tắc phổi. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 80-86, 2022. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.