LÊ, H. T. Ketamine: Bằng chứng và sử dụng hiện nay. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 87-95, 2022. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/134. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.