NGUYỄN, N. T.; HỒ, T. V. A.; NGUYỄN, B. T. The research on the treatment effects of nano Berberine gel on superficial burn thickness. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 21-31, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.183. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/183. Acesso em: 29 tháng 3. 2023.