NGUYỄN, N. T.; LÊ, Q. C.; NGUYỄN, T. L. Histopathological changes of experimental burns in rabbits treated with Berberine nano gel. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 32-42, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.184. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/184. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.