NGUYỄN, Thị Bích Phượng; ĐINH, Văn Hân; NGUYỄN, Thị Hương; PHẠM, Ngọc Toàn; NGUYỄN, Thị Thái Linh; HỒ, Xuân Lệ; NGUYỄN, Ngọc Tuấn; NGUYỄN, Như Lâm. Assessment of the effect of low-level laser therapy (808nm) on the proliferation and migration of fibroblasts from chronic wound tissue. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 43–53, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.185. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/185. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.