HOÀNG, V. V.; NGUYỄN, T. N. M. Effectiveness of bio-cellulose in Lyell syndrome treatment. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 64-68, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.187. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/187. Acesso em: 29 tháng 3. 2023.