TRẦN, Q. H.; TRƯƠNG, T. T. H.; NGUYỄN, T. H. Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (01/2021 - 03/2022). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 7-21, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2023.212. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/212. Acesso em: 2 tháng 6. 2023.