TRẦN, Đình Hùng; HOÀNG, Văn Vụ. Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 22–29, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2023.213. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/213. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.