KHỔNG, Hạnh Nguyên; TRẦN, Vân Anh; TỐNG, Thanh Hải; HOÀNG, Thanh Tuấn; ĐỖ, Trung Quyết; VŨ, Quang Vinh. Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 30–37, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2023.214. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/214. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.