VŨ, Q. V.; TRẦN, V. A.; KHỔNG, H. N.; TỐNG, T. H.; HOÀNG, T. T.; ĐỖ, T. Q. Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 30-37, 2023. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/214. Acesso em: 2 tháng 6. 2023.