TRƯƠNG, T. T. H.; NGUYỄN, T. M. H.; HOÀNG, M. H. Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 45-60, 2023. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/215. Acesso em: 2 tháng 6. 2023.