TRƯƠNG, Thị Thu Hiền; NGUYỄN, Thị Mai Hương; HOÀNG, Mỹ Hạnh. Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 38–53, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2023.215. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/215. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.