TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN, T. H. G.; NGUYỄN, T. T.; TRẦN, N. P. A.; NGUYỄN, H. H. Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 61-66, 2023. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/216. Acesso em: 2 tháng 6. 2023.