PHAN , T. D.; NGUYỄN, V. T. Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 80-92, 2023. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219. Acesso em: 2 tháng 6. 2023.