NGUYỄN, T. V.; NGUYỄN, Q. Đông. Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 93-109, 2023. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220. Acesso em: 2 tháng 6. 2023.