NGUYỄN, Hồng Sơn; TRẦN, Quốc Việt; BÙI, Đức Thành; NGUYỄN, Hữu Bền; TỐNG, Đức Minh; NGUYỄN, Quang Tường; NGUYỄN, Thị Ngọc Dung; ĐÀO, Tấn Duy; VŨ, Đình Ân. Thực trạng trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 7–12, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.244. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/244. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.