NGUYỄN, H. S.; TRẦN, Q. V.; BÙI, Đức T.; NGUYỄN, H. B.; TỐNG, Đức M.; NGUYỄN, Q. T.; NGUYỄN, T. N. D.; ĐÀO, T. D.; VŨ, Đình Ân. Thực trạng trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 7-12, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.244. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/244. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.