NGÔ, T. H.; NGUYỄN, N. L.; NGUYỄN, H. A.; TRẦN, Đình H.; TRẦN, T. D. H.; NGUYỄN, T. M. H. Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 13-19, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.245. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/245. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.